Scoala reciclarii – prezent și viitor verde

 

Primăria Municipiului Ploiești relansează astăzi, 07 martie 2019,

programul „Școala Reciclării – prezent și viitor verde”.

 

             Primăria Municipiului Ploiești, în colaborare cu Regia Autonomă de Servicii Publice (R.A.S.P.) lansează programul „Școala Reciclării – prezent și viitor verde”!
             Programul conține informații care ajută unitățile de învățământ în implementarea sistemelor interne de colectare selectivă a deșeurilor, oferind premii pentru cele mai performante unități implicate. Prin componenta informativ-educativă, programul urmărește și încurajarea utilizării infrastructurii de colectare selectivă într-un mod civilizat.
             În acest an, înscrierea în programul „Școala Reciclării – prezent și viitor verde” se poate face până la data de 15.03.2019, numărul de şcoli participante fiind nelimitat. Regulamentul, conținând și formularul de înscriere este disponibil pe www.scoalareciclarii.rasp.ro. Unitățile de învățământ cu rezultate performante in acest proiect vor fi premiate la finalizarea concursului.
             În primele 5 ediții ale programului, au fost organizate sesiuni de comunicare în școli, cu participarea a peste 140 de cadre didactice, care au oferit informații specifice celor peste 15.000 de elevi participanți.
             Peste 120 de tone de deșeuri colectate selectiv în cele 5 ediții reprezintă performanța echipelor de profesori și elevi din școlile participante, pentru diminuarea, prin reciclare, a cantităților de deșeuri municipale depozitate, dar și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (280 tone CO2), încurajând, totodată, economia circulară.
          Mai multe informații pot fi solicitate Biroului Protecția Mediului din cadrul RASP Ploiești (tel: 0244-541071 int. 114, fax: 0244-513670, mail: protectiamediului@rasp.ro).

Regulament concurs.

Formular de inscriere.